Описание

30 7 11.11.17
XAMMANI OLDIDA UYATGA QOLGAN YULDUZLAR